บริษัท ไฮไฟ โอเรียนท์ ไทย จำกัด (มหาชน) ผู้ผลิตและจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้าแบรนด์ "อะโคนาติก"

ข่าวสารและกิจกรรม

183856
งานอบรมและเสริมสร้างพัฒนาทักษะความรู้
ให้แก่ช่างเทคนิค ณ บริษัท อมรกรุ๊ป

Year Of Service “ร่วมมือร่วมใจให้บริการลูกค้า”

1
สยามทีวีเชียงใหม่จับมืออะโคนาติก 
จัดงาน“ สยามทีวีอะโคนาติกแฟร์”

ซื้อปุ๊บลุ้นปั๊บ “อะโคนาไทยแจกทองลุ้นรับรางวัลเป็นล้าน”

chineseday

ผู้บริหารและพนักงานอะโคนาติก

ยินดีต้อนรับปีหมูทองเฮงตลอดปี 62

อะโคนาไทยแลนด์อุตสาหกรรมดีเด่น 
รับรางวัล PM AWORD 2018