คณะผู้บริหารจาก AE Technology Co.,Ltd. เข้ารับรางวัลสุดยอด SME แห่งชาติ ครั้งที่ 11

คณะผู้บริหารจาก AE Technology Co., Ltd. โรงงานผู้ผลิตสินค้าแบรนด์ #อะโคนาติก ขึ้นรับรางวัลสุดยอด SME แห่งชาติ ครั้งที่ 11 จาก สสว.เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 62 ที่ผ่านมา ณ ห้องเดอะพอร์ทอล บอลรูม ชั้น 4 ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี.

April 26, 2019 admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *