บ.ไฮไฟฯ ถวายเทียนพรรษา และเครื่องสังฆทาน เนื่องในวันเข้าพรรษา ณ วัดสิริกมลาวาส (วัดใหม่เสนา) จ.กรุงเทพฯ

           บริษัท ไฮไฟ โอเรียนท์ ไทย จำกัด (มหาชน) ได้ส่งตัวแทนเพื่อถวายเทียนพรรษา และเครื่องสังฆทาน เนื่องในวันเข้าพรรษา ณ วัดสิริกมลาวาส (วัดใหม่เสนา) จ.กรุงเทพฯ

           เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2562 นำโดย คุณอัญชลี แสงสิงคี ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการด้านการบริหาร นำทีมผู้บริหารและพนักงานบริษัทฯ ถวายเทียนพรรษา หลอดไฟนีออน และเครื่องสังฆทาน พร้อมด้วยปัจจัยทำนุบำรุงวัด เนื่องในวันเข้าพรรษา ประจำปี 2562 เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา และอนุรักษ์ไว้ซึ่งวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของไทย.

September 12, 2019 admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *