อบรมสินค้าแบรนด์อะโคนาติก ให้แก่ช่างเทคนิค ณ บริษัท อมร กรุ๊ป

บริษัท ไฮไฟ โอเรียนท์ไทย จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ บริษัท อมร ศูนย์รวมอะไหล่อีเล็คโทรนิคส์ จำกัด จัดอบรมและเสริมสร้าง พัฒนาระดับทักษะความรู้ให้กับพนักงานช่างเทคนิค และเจ้าหน้าที่ด้านการบริการ ทั้งนี้ เพื่อรองรับการให้บริการแก่กลุ่มลูกค้าอะโคนาติก ณ ร้านของผู้แทนจำหน่ายร้านอมรทั่วประเทศ

โดยในหัวข้อการอบรม นอกจากจะเน้นในเรื่องของเสริมสร้างทักษะในการซ่อมต่างๆแล้วนั้น ยังมีการประเมินผลความรู้ความสามารถทางด้านช่างและการให้บริการของพนักงานช่างเพื่อพัฒนาบุคลากรและรองรับมาตรฐานการให้บริการให้เกิดความพึงพอใจสูงสุดแก่ลูกค้าอะโคนาติกทุกท่าน

September 12, 2019 admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *