งานอบรมเชิงวิชาการประจำปี 2562 ของบริษัท สยามชัยเซอร์วิส จำกัด

Aconatic เก็บภาพบรรยากาศในงานอบรมเชิงวิชาการประจำปี 2562 ของบริษัท สยามชัยเซอร์วิส จำกัด ศูนย์รวมเครื่องใช้ไฟฟ้า ไอทีและเทคโนโลยีดิจิตอลครบวงจร โดยจัดขึ้นตั้งแต่วันที่ 18-20 พ.ย.62 ณ โรงแรมเอ-วัน เดอะ รอยัล ครูส จ.พัทยา
November 21, 2019 admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *